Thuyết trình tiếng Anh

Thử thách 21 ngày

2U Speak có đến 2 Thử thách đều là về Thuyết trình Tiếng Anh.
Nhấn chọn nút bên dưới để về "đúng đội" nhá!

Glow Up Your English
Dành RIÊNG cho Sinh viên

So You Think You Can?
Dành cho Managers To-Be